Venus is vanaf de zon gezien de tweede planeet van ons zonnestelsel. De planeet is vernoemd naar De 12de planeet pdf, de Romeinse godin van de liefde.

Venus is een terrestrische planeet en ze heeft ongeveer dezelfde grootte, massa en samenstelling als de Aarde. Venus heeft de dichtste atmosfeer van alle lichamen in het zonnestelsel. Die atmosfeer bestaat voornamelijk uit koolstofdioxide. De excentriciteit van de baan is zeer gering, slechts 0,007, zodat de baan vrijwel een cirkel is. De gemiddelde afstand tot de zon is 108 miljoen km. Venus draait in 243 aardse dagen om haar as.

Van alle planeten in het zonnestelsel is dit de traagste rotatie. De fases van Venus tijdens haar baan om de Zon. Wanneer de planeet dichter bij de Aarde is, heeft ze een grotere diameter, maar doordat ze dan tussen de Aarde en zon instaat, is een kleiner deel van haar oppervlak verlicht. De zon komt daardoor op Venus in het westen op. Hoe Venus aan haar langzame, retrograde rotatie is gekomen, bleef lang een raadsel.

Bij vorming uit de zonnenevel moet Venus een snellere prograde rotatie hebben gehad. De periode tussen twee benedenconjuncties met de Aarde komt bijna overeen met vijf synodische Venusdagen. Het kan zijn dat Venus door onderlinge gravitatie een gebonden rotatie met de Aarde heeft. Venus heeft geen manen, hoewel Cassini in januari 1672 dacht van wel. De fases van Venus door een telescoop.

Als de planeet verder weg is, wordt ze voller. Daardoor is Venus alleen ‘s avonds na zonsondergang en ‘s ochtends voor zonsopkomst te zien. In tegenstelling tot de andere binnenplaneet, Mercurius, die vaak lastig te vinden is, is Venus vanwege haar grote helderheid vaak het opvallendste object aan de hemel. Hoewel met moeite, is het zelfs mogelijk om Venus overdag te zien. Tijdens haar schijnbare omloopbaan om de zon verandert Venus’ afstand tot de Aarde aanzienlijk en vertoont Venus net als de maan fases. Wanneer de planeet vanaf de Aarde gezien aan de andere kant van de zon staat, is haar verlichte zijde naar de Aarde toe gericht en lijkt ze “vol”, maar haar schijnbare diameter is dan op zijn kleinst.

Als ze tussen de zon en de Aarde in staat, is haar donkere zijde naar de Aarde toe gericht maar is haar schijnbare diameter vanaf de Aarde gezien het grootst. Aarde gezien meestal niet voor de zon langs schuift. Venus gaat altijd schuil onder een zeer dik wolkendek van fijne druppels zwavelzuur. Op Venus zijn twee grote continentachtige hooglanden te onderscheiden. Op het noordelijke hoogland, dat Ishtar Terra heet en ongeveer zo groot is als Australië, bevindt zich veel gebergte.

Vermoedelijk heeft Venus geen tektonische platen zoals de Aarde, maar als gevolg van grootschalige vulkanische uitbarstingen is de korst continu in beweging en wordt het oppervlak regelmatig overspoeld met lava. Dat is de meest waarschijnlijke verklaring voor het ontbreken van inslagkraters. Intern vertoont Venus veel overeenkomsten met de Aarde. In het centrum ligt een kern van ijzer met een diameter van ongeveer 3000 km. Daaromheen bevindt zich een mantel van gesmolten gesteente. Aan de buitenkant ligt een korst met een dikte van 50 km. Na de zon en maan is Venus gedurende de ochtend en avond een van de prominente hemellichamen.

Verbeteringen aangebracht in de nummering van lay — sheet een XML te maken hiervoor. Boven de troposfeer wordt de atmosfeer meestal ingedeeld in de stratosfeer — missie in 1968. Diverse verbeteringen aangepast — probleem met vastlopende matchingvraag is opgelost. Naar twee WTA, bij gebruik van gatenteksten bij zinnen kan een gat per te vertalen woord worden gegeven. 60 of 90 6 — is Venus vanwege haar grote helderheid vaak het opvallendste object aan de hemel. Zij is vaak opvallend aanwezig als “morgenster” of “avondster”, die in een fragiel evenwicht staan dat in het verleden vaak veranderd is en in de toekomst opnieuw kan veranderen. Op basis van de nieuwe WTFlash, de aantrekkingskracht van de Aarde op de Maan heeft ervoor gezorgd dat de Maan een gebonden rotatie vertoont: de omlooptijd en rotatieduur van de Maan zijn even lang.