Jan Stroop, gastonderzoeker Nederlandse Gek op natuurkunde pdf, Universiteit van Amsterdam, www. Vooral de taalkunde moet dringend worden opgewaardeerd. Zijn oproep: maak er meteen een eindexamenvak van.

Op 31 augustus 2005 hebben minister Van der Hoeven en staatssecretaris Van der Laan een canoncommissie geïnstalleerd. Deze commissie, die wordt geleid door professor Van Oostrom, moet binnen een jaar een canon samenstellen waarin de waardevolle elementen van de Nederlandse geschiedenis, cultuur en samenleving worden beschreven. Vervolgens moet ’t onderwijs op die canon worden afgestemd. Dat klinkt allemaal mooi en aardig. Maar eigenlijk weet iedereen allang wat er in die canon moet. Dat zegt ook de commissie Van Oostrom zelf.

Die kan dus net zo goed weer naar huis gestuurd worden, of beter, een nieuwe opdracht krijgen, namelijk om een canon op te stellen voor de Nederlandse taal. Want hoewel de geschiedenis van ’t Nederlands minstens zo belangrijk en boeiend is als die van het Huis van Oranje is nog niemand op ’t idee gekomen om daar ook eens aandacht voor te vragen. Nederlands, z’n variëteiten en z’n bijzondere eigenschappen. Al was ’t maar om duidelijk te maken dat taalkunde wat anders is dan ontleden en spellingoefeningen maken. Er zijn belangrijkere redenen om taalkunde tot een verplicht examenonderdeel van het VWO te maken. Er gaan nu jongelui een taal studeren die geen benul hebben van wat taalkunde is.

Let wel, ze hebben net zogenaamd Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs genoten. Stel je dat eens voor bij natuurkunde. Huidige schoolvak Nederlands heeft net zoveel met Nederlands te maken als ’t koken van een ei met natuurkunde. Denk eens aan de docent die inmiddels wel compleet melig geworden moet zijn van de bulk vaardigheden waar de uren Nederlands mee zijn volgeplempt. Wat een zegen zou ’t voor een docent zijn als hij weer eens de gelegenheid had om wat uit te leggen en om leerlingen nieuwsgierig te maken.